20-09-2023 20:00

Lezing Henk Koekoek

Op woensdag 20 september houdt Henk Koekoek om 20.00 uur in zaal Ida een lezing over Felix Kersten.

Felix Kersten was de masseur van de groten van Europa tijdens het interbellum. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij de masseur van Himmler.  Een grootse en bescheiden held, maar tegelijkertijd een controversiëel figuur.