Historische locatie in Delft
Recepties, vergaderingen en borrels
Prachtige exposities en meer
Leuke evenementen voor iedereen

Introductie

Welkom op de website van Sociëteit Het Meisjeshuis.

De sociëteit is opgericht in 2004 als ontmoetingspunt voor bewoners van Delft en omstreken.

Op woensdagen en vrijdagen zijn er vanaf 17:00 u sociëteitsavonden,

waarbij er op woensdag tevens een maaltijd is waarvoor kan worden ingeschreven.

Daarnaast worden interessante, culturele en sportieve bijeenkomsten georganiseerd door verschillende kringen. Het is een plek voor een goed gesprek en een drankje met prettig gezelschap. De activiteiten zijn op een cultureel, filosofisch, maatschappelijk en sportief niveau, dit alles in de context van een historisch huis met een bijzondere tuin in het hartje van Delft. Het oude pand heeft een lange geschiedenis.

Historie

Het Meisjeshuis op de oude Delft, werd in 1769 gebouwd. Daarvoor stond er een klooster, het Heilige Geestzusterhuis. Vanaf 1578 tot halverwege de vorige eeuw werd dit klooster gebruikt als weeshuis voor meisjes. Begin vijftiger jaren werd de zorg voor de wezen overgenomen door de overheid. Aan weeshuizen in de klassieke zin was vanaf die tijd geen behoefte meer.

Gemeente Delft werd toen de nieuwe eigenaar van het Meisjeshuis. Het gebouw kreeg diverse kantoorbestemmingen. Begin 2000 werd bekend, dat de Gemeente Delft het weer wilde verkopen en in januari 2003 was de verkoop aan de Stichting  Hulp aan Delfse Jongeren een feit.

Het monumentale pand ligt aan één van de mooiste grachten van Delft. Het bestaat uit een voorhuis met regentenkamers, achterhuis, kelder, binnenplaats en tuin. De prachtige, heel oude plataan in de tuin is bij veel Delftenaren bekend. Zowel het voorhuis als het achterhuis bestaat uit 3 bouwlagen Tijdens de restauratie in 2003 zijn zoveel mogelijk originele details blijven behouden. Er komt een lift in het gebouw en het wordt uitgebreid met een nieuwe kelder, die bestemd is voor opslag en sanitaire voorzieningen. Begin 2004  werd  het Meisjeshuis opnieuw in gebruik genomen. De sociëteit het Meisjeshuis werd daar gevestigd