Historische locatie in Delft
Recepties, vergaderingen en borrels
Prachtige exposities en meer
Leuke evenementen voor iedereen

Historie-kring

Wie heeft belangstelling om zich samen te verdiepen in de geschiedenis van Delft? Er zijn veel mogelijkheden, maar onze gedachten gaan uit naar een kring waarin wij ons richten op het Meisjeshuis en de directe omgeving. Is er een relatie tussen de Hippolytuskapel en ons gebouw? Hoe was de bebouwing direct om het Meisjeshuis heen? Hoe lang is de Boterbrug de botermarkt geweest?
Er is heel veel bekend, maar de ervaring leert dat wie de grenzen daarvan opzoekt onvermijdelijk nieuwe, nog onbeantwoorde vragen vindt. Het Delftse archief, waar heel veel online ingezien kan worden, is een formidabele bron. Met meer mensen kan het net misschien ook wijder uitgegooid worden. De kringleden zullen zich zoektechnieken in archieven eigen moeten maken, daar kunnen we ongetwijfeld een goede vorm voor vinden. Mensen met ervaring zijn natuurlijk hoogst welkom.
We vragen Meisjeshuisleden die mogelijk mee willen doen zich te melden bij Hans Groneman of Hans Mooij, die graag ook vragen willen beantwoorden. De vorm ligt nog niet vast, maar wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Aanmelden per email: secretaris@hetmeisjeshuis.nl