14-07-2021 20:00

A.L.V. op Woensdag 14 juli

Op woensdag 14 juli 2021 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden om 20.00 uur in zaal Ida.

De laatste A.L.V. is gehouden op 20 november 2019. Sindsdien moesten geplande en statutair vereiste A.L.V.’s worden afgelast c.q. uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen.

Leden die aan de A.L.V. willen deelnemen moeten:

1.  zich aanmelden via de website

2. volledig gevaccineerd zijn of

– beschikken over een zeer recente (maximaal 40 uur oud) negatieve coronatest of

– beschikken over een herstelbewijs

3.  bij de ingang van de Sociëteit moet worden aangetoond dat aan genoemde eisen wordt voldaan.

Als aan die voorwaarden is voldaan, zijn er op de A.L.V. verder geen beperkende bepalingen van kracht; dus geen mondkapjes en geen 1 1/2 meter afstand.

Het aantonen van het volledig gevaccineerd zijn, kan door de Registratiekaart Coronavaccinatie of het Gele Vaccinatieboekje bij de ingang te tonen aan een bestuurslid. Een foto van de registratiekaart op uw mobiele telefoon is ook voldoende.

Inmiddels is ook de QR-code op de CoronaCheck app beschikbaar. Bij de ingang wordt de QR-code gecontroleerd met de daarvoor bestemde scanner. De CoronaCheck app kan ook dienen voor het aantonen van een negatieve coronatest of van het beschikken over een herstelbewijs.

Let op: Leden die het bewijs van volledige vaccinatie hebben getoond op vrijdag 2 juli bij de barbeque, behoeven op de A.L.V niet opnieuw een bewijs van volledige vaccinatie te tonen.